Finanse i księgowość

Twoja firma wyrosła
z programu księgowego?

Witaj! Opowiem Ci jak Microsoft Dynamics NAV zrewolucjonizował moją Księgowość.

Przewiń po więcej arrow_downward

Biznesowe Centrum Dowodzenia

Coraz większy stopień skomplikowania procesów zachodzących w firmie, a także zmieniające się otoczenie prawne sprawiały, że tradycyjne oprogramowanie księgowe przestało się sprawdzać. A przecież zarządzanie finansami i księgowością musi opierać się na pewnych i aktualnych danych! W XXI wieku wciąż większość mojej pracy polegała na ręcznym wprowadzaniu danych z dokumentów do kolejnych systemów księgowych i kadrowych. Silnie ograniczał mnie brak ich zintegrowania z innymi obszarami w firmie, a co za tym idzie, brak dostępu do aktualnych i poprawnych informacji.

Od konsultantów, odpowiedzialnych za wdrożenie systemu ERP, dowiedziałam się, że po właściwym zaprojektowaniu procesów ponad 90% operacji księgowania dzieje się automatycznie.

Pomimo początkowego sceptycyzmu okazało się, że i w mojej firmie bez większych zmian organizacyjnych udało się osiągnąć podobny wynik. System odpowiada obecnie nie tylko za automatyczne księgowanie, ale także obsługuje przepływy pieniężne, dzięki integracji z bankowością elektroniczną oraz automatycznie generuje i wysyła e-faktury, czy wezwania do zapłaty.

Microsoft Dynamics NAV daje mi szereg bardzo praktycznych narzędzi, a oto najważniejsze z nich:

  • automatyczna obsługa rachunków bankowych
  • funkcja sugerowania płatności, a także automatyzacja rozliczania należności i zobowiązań, zlecania przelewów i ich księgowania
  • automatyczne naliczanie i księgowanie różnic kursowych
  • obsługa deklaracji VAT, Intrastat i generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego na potrzeby kontroli skarbowej
  • dostęp do aktualizacji - dzięki regularnie aktualizowanym polskim funkcjonalnościom systemu, firma jest przygotowana na wszystkie zmiany w prawie

Dołącz do firm, które zmieniły swój biznes na dobre

Łatwość integracji, elastyczność i możliwość dostosowania funkcjonalności do potrzeb firmy, a także stabilność i kompleksowa funkcjonalność w obszarze finansowo-księgowym to główne aspekty, które miały wpływ na wybór Microsoft Dynamics NAV – zintegrowanego rozwiązania klasy ERP.

Zobacz więcej opinii naszych klientów more_horiz

Finanse z Microsoft Dynamics 365 Business Central

Narzędzia analityczne systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central (dotychczas Microsoft Dynamics NAV) pozwalają na prowadzenie szczegółowych analiz i generowanie raportów, opartych na danych gromadzonych we wszystkich zintegrowanych z systemem obszarach działalności firmy. System umożliwia tworzenie rachunku wyników, zarówno w układzie kalkulacyjnym i porównawczym, szczegółowej ewidencji przychodów i kosztów, uwzględniającej centra zysków, kosztów, grupy produktów, czy kanały sprzedaży, a także analizy rentowności zleceń i projektów.

Dzięki dostępowi do pełnego obrazu danych, generowanych w firmie, możliwe jest skuteczne planowanie i zarządzanie finansami.

Odkryj nowe możliwości z Microsoft Dynamics 365 Business Central

Zobacz nagranie wideo, prezentujące możliwości modułu

Na Stronie głównej, dostosowanej do roli Głównego Księgowego, znajdują się skróty do najczęściej używanych widoków oraz dokumentów, na przykład listy najczęściej poszukiwanych nabywców. Za pomocą kafelków można także przejść do przeterminowanych dokumentów sprzedaży, faktur zakupu płatnych dzisiaj, zamówień zakupu oraz zamówień sprzedaży oczekujących na akceptację, a także do wszystkich dokumentów przychodzących.

W skład modułu Zarządzanie finansami wchodzą następujące obszary aplikacji: Księga główna, Zarządzanie środkami pieniężnymi, Bankowość elektroniczna, Zarządzanie kasą gotówkową, Rachunek kosztów, Przepływy pieniężne, Należności, Zobowiązania, Środki trwałe, Zapasy oraz Działania Okresowe.

apps Zobacz pozostałe
arrow_forward Następna
chat_bubble_outline call calculator