Wdrożenie Microsoft Dynamics NAV w Cyfrowa Foto

JCommerce wdraża system ERP Microsoft Dynamics NAV w Cyfrowa Foto, największej drukarni cyfrowej w Polsce.

Projekt obejmuje wdrożenie systemu Microsoft Dynamics NAV 2017 przede wszystkim w obszarze produkcji, planowania produkcji i rachunku kosztów wytworzenia. Poza tym wdrożeniem objęte zostaną następujące obszary: Księgowość, Kontroling, Sprzedaż, Serwis, Środki Trwałe, Zarządzanie projektami oraz Kadry i Płace, a także obszar Logistyki (zakupy, wysyłka wyrobów do klientów i gospodarka magazynowa). Wdrożony zostanie także mechanizm obiegu dokumentów, integracji oraz transferu danych między systemem Microsoft Dynamics NAV a systemami już wykorzystywanymi w firmie.

Podstawowym celem wdrożenia systemu ERP Microsoft Dynamics NAV jest stworzenie narzędzi skutecznie wspomagających procesy zarządcze w firmie, m.in. podejmowanie decyzji produktowych, opartych na rzetelnej analizie zyskowności produktów czy decyzji w zakresie zakupu surowców, dzięki możliwości zbierania wszystkich kosztów odnoszących się do danego obszaru zakupów.

Poza tym celem firmy jest również rozwój w zakresie rachunkowości zarządczej, dzięki wprowadzeniu funkcji kontrolingowych i stworzeniu narzędzi do planowania i oceny wykonania planów w firmie. Dla kadry kierowniczej istotne jest także uzyskiwanie informacji on-line bez opóźnień i niezależnie od miejsca wprowadzania danych, dzięki integracji wszystkich funkcji transakcyjnych obsługiwanych przez różne systemy w firmie. Ponadto system ERP ma na celu ułatwienie codziennych zadań, dzięki wdrożeniu work-flow w zakresie zatwierdzania faktur kosztowych i zamówień wewnętrznych, a także dzięki wyeliminowaniu dokumentacji papierowej w obszarach obsługiwanych przez system.

Firma Cyfrowa Foto jest największą drukarnią w Europie Środkowo-Wschodniej i liderem w branży druku fotograficznego oraz cyfrowego. Usługi firmy oferowane są także m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i USA.


Opublikowano
arrow_back Poprzednia
apps Zobacz pozostałe
arrow_forward Następna